Amenzi pentru medicii și spitalele care lasă pacienții de la urgențe să aștepte ore in sir

Un proiect de hotarare postat recent pe site ul Ministerului Sanatati aduce o serie de modificari in domeniul sanatatii. Cele mai importante modificari privesc personalul medical.

”Personalul medical care lasă pacienții ce se prezintă la Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor să aștepte pe hol peste intervalul de timp prevăzut de lege ar urma să fie amendat cu sume între 1.000 și 3.000 de lei, iar spitalele ar urma să primească amenzi cuprinse între 20.000 și 30.000 de lei”, se arata in document.

Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 22, la alin.(1) partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
,,Art. 22 – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
2. La articolul 22, la alin.(2) partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
,,Art. 22 – (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
3. La articolul 23, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 23 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
4. La articolul 24 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 24 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
5. La articolul 25, la alin. (1) partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
,,Art. 25 – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
6. La articolul 25, la alin. (2) partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
,,Art. 25 – (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
7. La articolul 26 partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:
“Art. 26 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte: ”
8. La articolul 27 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 27 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
9. La articolul 28 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 27 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
10. La articolul 29 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 29 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 3.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:”
11. După capitolul VII se introduce un nou capitol, Capitolul VII1 cu următorul
cuprins:
,,Cap. VII1 Contravenții la normele privind prevederile la normele igienico-sanitare în
unitățile sanitare furnizoare de servicii medicale
Art. 291
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:
a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare a unităților sanitare furnizoare de servicii
medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) nerespectarea condiţiilor prevăzute de autorizaţia sanitară de funcţionare a unităților
sanitare furnizoare de servicii medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
c) funcţionarea unităților sanitare furnizoare de servicii medicale după emiterea, în condiţiile
legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei
sanitare de funcţionare;
d) neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii
publice şi care pot aduce atingere sănătăţii publice;
e) absenţa notificării sau avizului şi/sau nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau
avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
f) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia
sanitară de funcţionare;
g) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităţilor asumate în planul de
conformare, aprobat de către direcția de sănătate publică;
h) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizaţiile
sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevăzute de legislaţia în vigoare,
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea unităților
sanitare furnizoare de servicii medicale, conform legislaţiei în vigoare;
(2) In situația constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează şi cu
sancţiunea complementară constând în suspendarea activității unității sanitare cu paturi sau
doar a anumitor componente a acesteia.
(3) În situația constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi i) se anulează
autorizaţia sanitară de funcţionare.

Contravenții la normele privind prevederile la normele igienico-sanitare în unitățile sanitare furnizoare de servicii medicale

Art. 291
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:
a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare a unităților sanitare furnizoare de servicii
medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) nerespectarea condiţiilor prevăzute de autorizaţia sanitară de funcţionare a unităților
sanitare furnizoare de servicii medicale, conform reglementărilor legale în vigoare;
c) funcţionarea unităților sanitare furnizoare de servicii medicale după emiterea, în condiţiile
legii, a deciziei de suspendare a activităţii sau, după caz, de retragere a autorizaţiei
sanitare de funcţionare;
d) neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătăţii
publice şi care pot aduce atingere sănătăţii publice;
e) absenţa notificării sau avizului şi/sau nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau
avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
f) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia
sanitară de funcţionare;
g) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităţilor asumate în planul de
conformare, aprobat de către direcția de sănătate publică;
h) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizaţiile
sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevăzute de legislaţia în vigoare,
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea unităților
sanitare furnizoare de servicii medicale, conform legislaţiei în vigoare;
(2) In situația constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează şi cu
sancţiunea complementară constând în suspendarea activității unității sanitare cu paturi sau
doar a anumitor componente a acesteia.
(3) În situația constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi i) se anulează
autorizaţia sanitară de funcţionare.

19. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 35 – Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei
pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:
a) neaplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor de boli transmisibile de către
unitățile sanitare furnizoare de servicii medicale care eliberează cadavrele persoanelor
decedate din cauza bolilor transmisibile;
b) nerespectarea normelor antiepidemice şi de igienă privind transportul, depunerea la capelă
şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile;
c) exhumarea cadavrelor umane fără avizul autorităţii de sănătate publică teritoriale sau
exhumarea în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul autorităţii de sănătate publică
teritoriale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legea penală.”

 5 coduri de urgențe în funcție de care sunt triați pacienții: 

  • cod roșu – resuscitare
  • cod galben – critic
  • cod verde – urgent
  • cod albastru – non-urgent
  • cod alb – consult

Care sunt timpii de așteptare prevăzuți de lege pentru fiecare tip de cod:

  • pacienții cod roșu (resuscitare) – 0 minute
  • pacienții cod galben (situaţie cu risc major/ status mental alterat/orice durere intensă sau discomfort major) – 15 minute
  • pacienții cod verde (urgent) – 60 de minute
  • pacienții cod albastru (non-urgent) – 120 de minute
  • pacienții cod alb (consult) – 240 de minute

Leave a Reply

Your email address will not be published.